Beta version

Pangangalap

Publication date: @gregorian - @hijri

Artikulo: Dalawampu't walo

Ang bawat tagapag-empleyo na nag-empleyo ng dalawampu't lima o higit pang mga manggagawa, at ang likas na katangian ng kanyang trabaho ay nagbibigay-daan sa kanya na kumuha ng mga taong may mga kapansanan na propesyonal na na- rehabilitate, ay dapat mag-okupa ng hindi bababa sa 4% ng kabuuang bilang ng kanyang mga manggagawang may espesyal na pangangailangan na propesyonal na kwalipikado. , sa pamamagitan man ng pag-nominate ng mga unit ng trabaho o iba pa.

Dapat niyang ipadala sa karampatang tanggapan ng paggawa ang isang pahayag ng bilang ng mga trabaho at trabahong inookupahan ng mga taong may kapansanan na na-rehabilitate nang propesyonal, at ang sahod ng bawat isa sa kanila.

About Article

business sector
Businessmenpeople with disabilities

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...