Beta version
Servicesemployers

Accounting para sa pagtatapos ng mga benepisyo ng serbisyo

Ang end-of-service gratuity ay itinuturing na isa sa mga karapatan ng manggagawa sa employer kung sakaling matapos ang kontrata sa trabaho, at obligado ng Saudi legislator ang employer na bayaran ito sa manggagawa sa pagtatapos ng kontrata sa trabaho , kung ang kontrata sa trabaho ay para sa isang nakapirming panahon o isang walang tiyak na panahon. Samakatuwid, pinasimple namin ang paraan ng pagkalkula ng end-of-service gratuity, ang takdang petsa para sa gratuity, at kung paano ito kalkulahin ayon sa mga patakaran ng Saudi labor system.

Ipasok ang mga detalye ng haba ng serbisyo upang kalkulahin ang pagtatapos ng pabuya ng serbisyo

* * Mangyaring tandaan na ang Ministri ay hindi mananagot para sa resulta dahil ang calculator ay awtomatikong gumagana

SAR
Select contract type
Select the reason for resignation
Year
Month
Day

asahan na makatanggap

0 SR