Beta version

Mga parusa para sa mga Maypagawa (ayon sa listahan ng mga kasambahay at mga katulad nito)

Publication date: @gregorian - @hijri
Artikulo Labing-pito ng Mga Regulasyon para sa mga Kasambahays at iba pa

Nang walang pagkiling sa mga parusa na itinakda sa ibang mga regulasyon, ang Maypagawa na lumalabag sa mga probisyon ng mga regulasyong ito ay dapat parusahan ayon sa mga sumusunod:

1- Isang multa na hindi hihigit sa dalawang libong riyal, o pagpigil sa kanya sa pag-rekluta sa loob ng isang taon, o pareho.
2- Kung ang paglabag ay paulit-ulit, siya ay dapat parusahan ng multa na hindi bababa sa dalawang libong riyal at hindi hihigit sa limang libong riyal, o sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya sa pag-rekluta sa loob ng tatlong taon, o pareho.
3- Kung ang paglabag ay naulit sa ikatlong pagkakataon, maaaring ipagbawal ng komite ang lumabag na ma-rekluta nang permanente.
4- Ang parusa ay dapat dumami ayon sa bilang ng mga paglabag na napatunayang laban sa Maypagawa.

About Article

business sector
BusinessmenDomestic Workers

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...