Beta version

karaniwang tanong

Search

Hindi mo kailangang gawin ito, dahil awtomatiko itong mababasa ng programang Nitaqat.

Papasok ang tagapag-empleyo sa pagkalkula ng porsyento ng Saudization sa kanyang indibidwal na pasilidad nang hindi kailangang magbayad ng mga bayarin sa seguro, sa kondisyon na hindi siya naka-subscribe sa mga seguro sa ibang pasilidad. Kung ang tagapag-empleyo ay may higit sa isang solong pasilidad, ito ay kakalkulahin sa Saudization porsyento sa pangunahing sangay lamang.

Ang bilang ng mga Saudi na may mga seguro ay nakasalalay lamang sa kanilang pagpaparehistro, at ang porsyento ng Saudization ay nakasalalay sa regularidad ng pagbabayad sa mga seguro

  • Tungkol sa pagpaparehistro ng mga taong may espesyal na pangangailangan, magagawa mo ito sa pamamagitan ng awtomatikong pag-uugnay sa pagitan ng seguro at ng Ministri ng Panloob, na hahantong sa awtomatikong pagkalkula nito nang hindi kinakailangang irehistro sila sa partikular.
  • Ang bilang ng mga taong may kapansanan na mabibilang na apat sa Lokalisasyon ay limitado sa mga taong may kapansanan na hindi hihigit sa 10 ng kabuuang bilang ng mga manggagawang Saudi sa pasilidad, at kung ang bilang ng mga taong may kapansanan ay lumampas sa tinukoy na porsyento, ang isang taong may espesyal na pangangailangan ay mabibilang na may isang tao lamang.

Ang manggagawa sa Golpo ay binibilang bilang isang Saudi sa porsyento ng Saudization

Ang isang Pagdating Pagdating at ang kanyang asawa, na isang babaeng Saudi, ay itinuturing na isang Saudi kung siya ay nasa ilalim ng sponsorship ng kanyang asawa, ang kanyang asawa.

Ang tagapag-empleyo ay hindi karapat-dapat na hilingin sa empleyado na magbayad at lumahok sa mga hulog ng seguro, dahil sasagutin ng tagapag-empleyo ang lahat ng gastos.

Ang bilang ng mga Saudi sa ministeryo ay magkapareho sa kung ano ang nasa seguro pagkatapos i-update ang datos ng pasilidad, kaya kailangan mong bayaran ang lahat ng kabuuan ng mga kontribusyon ng mga manggagawa sa mga seguro. Tungkol naman sa porsyento ng Saudization, ito ay naka-link sa pagbabayad sa ang mga seguro.

Ang kontribyutor na nagtatrabaho sa parehong oras ay mabibilang lamang sa unang tagapag-empleyo kung kanino siya nakarehistro, ayon sa mga kinakailangan ng Ministeryo ng yamang-tao at panlipunang pag-unlad at Pag-unlad ng Panlipunan.

Ang bawat aktibidad ay haharapin nang nakapag-iisa na parang ang pasilidad ay hahatiin sa mga independiyenteng nilalang ayon sa aktibidad. Iba't ibang lokalisasyon na porsyento ang natukoy para sa mahusay, berde at pula para sa bawat laki sa anumang aktibidad. Ang bawat sangay ay dapat nasa ilalim ng sub-rehistro , at dapat may hiwalay na numero ng pasilidad ang bawat sangay. Awtomatikong ipapakilala ng website ang kliyente sa lahat ng kanyang nilalang kasama ang kanyang numero ng pasilidad sa pamamagitan ng paglalagay ng pinag-isang numero ng pasilidad at numero ng pangangalap, at bibigyan siya ng laki ng bawat nilalang, ang bilang ng mga manggagawa, at ang aktwal na porsyento ng Lokalisasyon na nakamit, at magbibigay-daan sa kanya na ihambing ang mga ito sa mga kinakailangang porsyento ayon sa kanyang aktibidad at laki.

Ang isang Pagdating at ang kanyang ina ay Saudi, o isang Pagdating at ang kanyang ina ay Saudi ay binibilang bilang isang Saudi sa porsyento ng kasunduan kung siya ay inisponsor ng ina.

Ang isang Saudi ay binibilang na may 2 Saudi sa unang pasilidad na sinalihan niya pagkatapos ng pagpapatupad ng hatol at hanggang sa mawalan ng laman ang kanyang rekord, at hinihiling sa tagapag-empleyo na irehistro ito sa Sosyal Seguro Office.

Out of 9