Beta version

Pagsuporta sa mga lokal na kakayahan/ lokalisasyon

Publication date: @gregorian - @hijri

Artikulo: ang pangatlo

Ang trabaho ay karapatan ng isang mamamayan, at walang sinuman ang maaaring gumamit nito maliban na lamang matapos matupad ang mga kundisyon na itinakda sa sistemang ito. Ang mga mamamayan ay pantay-pantay sa karapatang magtrabaho nang walang anumang diskriminasyon batay sa kasarian, kapansanan, edad o anumang uri ng diskriminasyon, maging sa panahon ng pagganap sa trabaho o kapag nag- umarkila o nag- anunsyo tungkol sa kanya

Artikulo: Dalawampu't anim

1- Ang lahat ng mga establisimiyento sa kanilang iba't ibang aktibidad, anuman ang bilang ng kanilang mga empleyado, ay dapat na magtrabaho upang akitin at gamitin ang mga Saudi, magbigay ng paraan para sila ay magpatuloy sa pagtatrabaho, at bigyan sila ng naaangkop na pagkakataon upang patunayan ang kanilang pagiging angkop sa trabaho sa pamamagitan ng pagdidirekta, pagsasanay at pagiging kwalipikado sa kanila para sa gawaing itinalaga sa kanila.

2- Ang proporsyon ng mga manggagawang Saudi na pinagtatrabahuhan ng tagapag-empleyo ay hindi dapat mas mababa sa 75% ng kabuuan ng kanyang mga manggagawa. Kung sakaling ang mga teknikal o pang-edukasyon na kwalipikasyon ay hindi magagamit, o kung hindi posible na punan ang mga trabaho sa mga mamamayan, maaaring pansamantalang bawasan ng Ministro ang porsyentong ito

Artikulo: apatnapu't segundo

Dapat ihanda ng bawat may-ari ng negosyo ang kanyang mga manggagawa sa Saudi at pagbutihin ang kanilang antas sa teknikal, administratibo, propesyonal at iba pang gawain, na may layuning unti-unting palitan sila sa gawaing isinasagawa ng mga hindi Saudi. Siya ay dapat maghanda ng isang rehistro kung saan ang mga pangalan ng mga manggagawang Saudi na pinalitan niya ng mga sa-Saudis ay dapat ilagay ayon sa mga kondisyon at tuntunin na tinukoy ng regulasyon

Artikulo: apatnapu't tatlo

Nang walang pagkiling sa mga kondisyon at tuntunin na itinakda sa mga kasunduan sa konsesyon at iba pang mga kasunduan tungkol sa pagsasanay at kwalipikasyon; Ang bawat tagapag-empleyo na nag-empleyo ng limampung manggagawa o higit pa ay dapat maging kwalipikado o magsanay ng hindi bababa sa 12% ng kanyang mga manggagawa sa Saudi para sa kanyang trabaho taun-taon, at kabilang sa porsyentong ito ang mga manggagawang Saudi na nakatapos ng kanilang pag-aaral kung sasagutin ng tagapag-empleyo ang mga gastos sa pag-aaral. Maaaring itaas ng Ministro ang porsyentong ito sa ilang mga establisyimento na tinukoy ng isang desisyon mula sa kanya.

Artikulo: Apatnapu't apat

Dapat isama sa programa ng pagsasanay ang mga tuntunin at kundisyon na dapat sundin sa pagsasanay, tagal nito, bilang ng oras, teoretikal at praktikal na mga programa sa pagsasanay, ang paraan ng pagsubok at mga sertipiko na ipinagkaloob sa bagay na ito.

About Article

business sector
Businessmenlocalization

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...