نسخة تجريبية

Kahulugan ng trabaho at tagapag-empleyo

تاريخ النشر : 12 Enero 2023 - 19 Jumada al-thani 1444

Ayon sa Batas sa Paggawa ng Saudi, Artikulo Ikalawang:

Tagapag –empleyo: Bawat likas o ligal na tao na nagpapatrabaho ng isa o higit pang manggagawa para sa isang sahod.

Trabaho: Ang pagsisikap na ginawa sa lahat ng aktibidad ng tao, sa pagpapatupad ng kontrata sa trabaho (nakasulat o hindi nakasulat) anuman ang katangian o uri nito, industriya man, komersyal, agrikultura, teknikal, o iba pa, maskulado o mental

عن المقال

business sector
BusinessmenFactor

• Bakasyon

Ika-walong ArtikuloAng kasambahay ay maaaring magkaroon ng lingguhang araw ng pahinga gaya ng napagkasunduan ng magkabilang panig sa kontrata.Artikulo sampuAng kasambahay ay may karapatan sa isang bay...

Mga pinsala sa trabaho

• Pag-uulat ng mga pinsala sa trabaho Artikulo dalawampu't walo 1. Dapat ipaalam ng Maypagawa sa karampatang tanggapan ng ...