Beta version

Mga karapatan sa pagtatapos ng kontrata sa pagtatrabaho

Publication date: @gregorian - @hijri
- Rights upon termination of the employment contract_Phli.png
- Rights upon termination of the employment contract_Phli.png