Beta version

ang empleyado ay maaaring umalis sa trabaho nang walang abiso

Publication date: @gregorian - @hijri
employee may leave work without notice _Phli.png
employee may leave work without notice _Phli.png