Beta version

Ang panahon ng pagpuksa ng mga karapatan

Publication date: @gregorian - @hijri
Ang panahon ng pagpuksa ng mga karapatan
liquidation of rights-01.png