Beta version

Mga kaso kung saan nagtatapos ang kontrata sa pagtatrabaho

Publication date: @gregorian - @hijri
Mga kaso kung saan nagtatapos ang kontrata sa pagtatrabaho
Cases in which the employment contract shall be terminated_Phli.png