Beta version

අයිතිවාසිකම්

Publication date: @gregorian - @hijri

ලිපිය: එකසිය පනස් තුන

ගර්භණී සමයේදී සහ දරු ප්‍රසූතියේදී සේවායෝජකයා වැඩ කරන කාන්තාවට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දිය යුතුය

ලිපිය: එකසිය පනස් හතරවන

වැඩ කරන කාන්තාව, මාතෘ නිවාඩුවෙන් පසු නැවත සේවයට පැමිණෙන විට, ලබා දී ඇති විවේක කාලයට අමතරව, අලුත උපන් බිළිඳාට මව්කිරි දීමේ අදහසින්, දිනකට පැයකට නොවැඩි කාලයක් හෝ විවේක කාලයක් ලබා ගැනීමට අයිතියක් ඇත. සියලුම කම්කරුවන්ට මෙම කාලසීමාව හෝ කාලසීමාවන් සැබෑ වැඩ කරන පැය ගණනින් ගණනය කළ යුතුය, වැටුප් අඩු කිරීමක් සිදු වේ.

ලිපිය: එකසිය පනස් පහ

සේවක සේවිකාවක් ගැබිනිව සිටියදී හෝ මාතෘ නිවාඩු මත සිටියදී සේවා යෝජකයෙකු සේවයෙන් පහ කිරීම හෝ ඇයව සේවයෙන් පහ කිරීම ගැන අනතුරු ඇඟවීමක් නොකළ හැකි අතර, අනුමත වෛද්‍ය සහතිකයක් මගින් එම රෝගය සනාථ වී ඇත්නම්, ඔවුන් දෙදෙනාගෙන්ම පැන නගින ඇගේ අසනීප කාලසීමාව මෙයට ඇතුළත්

වේ. ඇය නොපැමිණීමේ කාලය අඛණ්ඩව හෝ වරින් වර වසරකට දින (එක්සිය අසූවක්) නොඉක්මවයි

එකසිය අසූ අට වැනි වගන්තිය

කාන්තාවන් සේවය කරන සෑම ස්ථානයකම සහ සියලුම වෘත්තීන්හි, සේවායෝජකයා ඔවුන්ට විවේකය සඳහා ආරක්ෂිත ආසන ලබා දිය යුතුය.

ලිපිය: එකසිය පනස් නවය

1. කාන්තා සේවිකාවන් පනහක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් සේවයේ යොදවන සෑම සේවා යෝජකයෙකුම, දරුවන් සංඛ්‍යාව දහයක් හෝ වැඩි නම්, වයස අවුරුදු හයට අඩු කාන්තා සේවිකාවන්ගේ දරුවන් රැකබලා ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නැනීන් සිටින සුදුසු ස්ථානයක් සැපයිය යුතුය. .

2. එක් නගරයක කාන්තා සේවිකාවන් සියයක් හෝ වැඩි ගණනක් සේවයේ යොදවා ඇති සේවා යෝජකයාට එම නගරයේම තමන් විසින්ම හෝ වෙනත් සේවා යෝජකයින් සමඟ හවුල්ව තවානක් පිහිටුවීමට හෝ දැනට පවතින තවානක් සමඟ ගිවිසුම්ගතව ගැහැණු ළමයින් රැකබලා ගැනීමට ඇමතිවරයා ඉල්ලා සිටිය හැක. සේවා කාලය තුළ වයස අවුරුදු හයකට අඩු කම්කරුවන්, මෙම අවස්ථාවෙහිදී, අමාත්‍යවරයා විසින් මෙම නිවස නියාමනය කිරීමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි තීරණය කරනු ලබන අතර, මෙම සේවාවෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන කාන්තා සේවිකාවන්ට පැනවිය යුතු පිරිවැය ප්‍රතිශතය ද තීරණය කරයි.

About Article

business sector
Women

නිවාඩු

අටවන වගන්තියකොන්ත්රාත්තුවේ දෙපාර්ශවය විසින් එකඟ වූ පරිදි ගෘහ සේවිකාවට සතිපතා විවේක දිනයක් තිබිය හැකිය.දහවෙනි වගන්තියගෘහ සේවිකාව වසර දෙකක් ගත කර ඇති අතර සමාන කාල සීමාවක් සඳහා අලුත් කිරීමට කැමති නම් ඔහු...

හාම්පුතුන් සඳහා දඬුවම් (ගෘහස්ථ සේවකයන්ගේ ලැයිස්තුවට අනුව සහ ඒ හා සමාන)

ගෘහ සේවිකාවන් සඳහා වන රෙගුලාසි දහහත්වන වගන්තිය සහ ඒ හා සමාන යවෙනත් රෙගුලාසි වල නියම කර ඇති දඬුවම්වලට අගතියක් නොමැතිව,මෙම රෙගුලාසි වල විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන සේවායෝජකයාට පහත සඳහන් පරිදි දඬුවම් කරන...

සේවායෝජකයා දරන්නේ කුමක්ද?

හතළිස් වැනි වගන්තිය 1 - සෞදි නොවන සේවකයෙකු බඳවා ගැනීමේ ගාස්තු, පදිංචිය සහ වැඩ බලපත්‍ර ගාස්තු, ඔවුන් අලුත් කිරීම සහ එය ප්‍රමාද වීමෙන් ඇතිවන දඩ මුදල්, වෘත්තිය වෙනස් කිරීමේ ගාස්තු, පිටවීමේ සහ ආපසු පැම...